Professor de ciències polítiques de la Universitat Pompeu Fabra

Professor - responsable de l'assignatura Dret constitucional i estatutari a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Professor de les Aules de Gent Gran de la Universitat de Barcelona 

Exlletrat del Parlament de Catalunya